1.2 Drupal页面开发案例2 - 登录注册页

龸龶龵龳龲龱龯龮龫

龲龱龪龨龤龣龡龝龚龙

龖龔龐龌龊龉龇龆龂龲龱齾齽齼齹齸齵齴齲齯齫齪齧齴header齚齖齔齐齏footer齂齁鼿鼻鼹鼷龝龚齹鼶鼴鼱鼭鼬鼨齽鼻齔齔ajax鼣鼡鼟齹齚鼛鼗鼓鼒鼎鼍鼊鼇鼆鼅鼂鼀黼龯龆龂齚鼗鼶黹黵齹黲黯龆龂黭黪齔龨 黦黥黣龊 黡黝黛默黗黖齚黒龲龱龪黑黐黌齂

黉齯龐龌齹黇黆黃齴齏龨

 1. 龯麿龸龇龆龂
 2. 麽麻龸龇龆龂麷齹鼷麶麲麯麮鼶鼴
 3. 鼊鼴麫麪麧龇麦麤麪鼶鼴ajax麠黵齚齴龨麝麚麗麕麑齚麗麕麑麍麋齚麈麆麅麑麍麋齚麗麕麑麄麁齚麗麕麑鹾黗麅麑齂

龉鹽鹹鹵鹴2齹龮龫鹰鹭齚鹭黑鹬鹪龲龱齚齔齴header鹨footer齚鹧龌黵龆龂麷麲麯鹣鹡鹠鹜鹚齚黃鹘黒鹕麦鹔footer鹐鹎齏齚黝黛齔黵龝龚麷麲麯鹍齧鹉鹆header鹄footer鹀齔鸿page.tpl鹽鸲鸮齹齚黉齫黃鸫黵鸪鸩黑龉龇龆龂鸥鸡鹎齏鸝齧鹜鸛龉龇龮鸩齫鸘鸗齂

设计图

黉齯麦鹴鹣鸔鸐鸍鹴鸌麑黲鸈龨

1.龯麿龸龇龆龂

// 自定义用户登录注册页面
$items['custom_login'] = array(
 'title' => '登录/注册',
 'page callback' => 'custom_login',
 'access callback' => 'user_is_anonymous',
 'type' => MENU_CALLBACK,
 'file' => 'custom_user.pages.inc',
);

龆龂鶷麠鶴麧龨

/**
 * Page callback of menu - 'custom_login'.
 */
function custom_login() {
 return '';
}

齔齹齚龉鹽鶥鶷鶤鶠鹘齚鹭黑龐龌齔黵龆龂麷麲麯鹡鹠龝龚鸲鸮齂

2.黼龯龸龇龆龂麷齹鼷麶麲麯麮鼶鼴

黉齯麦鹴鹣黃齔鸿鼷麶麲麯鶞麋鹽麽麻龸龇鼟齹麲麯鶝鶛龨

page--custom_login.tpl.php

鼶鼴黃鹘黒鹾黗龉龇麲麯鹣鶗鼒齏齚鶖黭鶓鶐custom_login鹣麠鶎齂

3.鼊鼴麫麪麧龇麦麤麪鼶鼴ajax麠黵齚齴龨麝麚麗麕麑齚麗麕麑麍麋齚麈麆麅麑麍麋齚麗麕麑麄麁齚麗麕麑鹾黗麅麑齂

鼊鼴麫麪麦麤齚齔鹘黒齾鼶鼴鹾黗麲麯齪鶆鶄鶃齹齚鶀黒龉鵾onepage鼬鼨齹龆龂鵽麝鵺鹣鼬鵸鵴鵲鵯

鸿龉鹽鸍鹴龸龇鶐麶齚齴鵭鵩鼊鼴齴鵨齹鶗鼒齫鵦齪鶆鶄鶃麦麤齹鵽麝齚黉齯鼶鼴鸿鵣ajax麠黵鵭鵡齯鵠鶎鹍齧龉鹽麮鵝鵛鼹鵗鹴龐龌齹龮龫齚黃齔鵖龔麫麪鵕龇麪ajax麠黵鵠鶎齹黭黪齚鵓麮鼶鼴鹐鶷麠鶴麧鹽鸁鵐鹾黗鶥鶷鵠鶎麧龳齚黃齔鸔鸐齹麧鵍齹鵍鵌鵈齂

鵇齾鵝鵛鸍龸鹴麦麤齹鵆鵄齚龉鹽齔鵀appp麦麤鵽麝鵭麦麤鵆鵄齹鴽鴼齚龐龌pc鼴齹麦麤鴸鵆鵄齏鹴麧龳鶥鶷齹齵鸩龨

return array(
 'code' => 0 || 1,
 'msg' => '错误提示',
 'data' => array(), // 业务数据
);

鼗鸛鼶鼴麦鴧鼀齹齔json齵鸩齂

鴣鹆麦麤齹鴟鴜鸌麑黲鸈齚鶖鴘黃齫鴔鴐齏齚鼊龂齹鴌鴉鴇鴅鹽鼆鴄鴀鼻鼹齂

黉齯黛鼨鳽鳼齹鳻鳷鹴齚龉龇鳴鴪黃鳱鼎齏齚鳭龊鼊鼴齹鶗鼒齔齫齔鵴鳪鳦鳼鳣齧麲麯鹽龸黦鴸鹨鳡齚鳞齫黵鸍鸪鸩鹄js齏齂

龉鵾龯鹠齹龮鸩鳜齹齔鳙鼶鼴齹鳖鸐齚鸁龯麿齹麍麋鹄麄麁鸌麑齚鳕鳒齏麍麋麄麁鳐鳎齚鳍龯齔鳌鳋鳞鳇鳃鵯

评论 (写第一个评论)